logo

Leden 2012 v Ústeckém a Libereckém kraji

V měsíci lednu 2012 byla nejvyšší průměrná teplota v Ústeckém kraji na stanici Doksany a Žatec, a to 2,5 °C, a Ústí nad Labem - Vaňov 2,4 °C. V Libereckém kraji bylo nejtepleji ve stanici Doksy, a to 1,0 °C. Nejchladněji bylo na stanici Klínovec těsně za hranicí Ústeckého kraje, a to -4,9 °C, a na stanici Bedřichov v Jizerských horách, a to -3,1 °C. K tomu je nutno dodat, že ze stanic Kořenov-Jizerka a Desná-Souš údaj chybí, protože několik dní v měsíci měly tyto stanice poruchu.

Podle údajů ze stanic, ze kterých je k dispozici teplotní normál za období 1961-1990, byly odchylky od normálu +1,7 °C až +4,5 °C, přičemž největší odchylky byly v nižších polohách Ústeckého kraje a nejmenší na horách Libereckého kraje. Největší odchylku od normálu měla stanice Doksany, a to +4,5 °C, a nejmenší stanice Bedřichov, a to +1,7 °C. Měsíc jako celek byl na stanicích Bedřichov, Varnsdorf, Český Dub a Liberec teplotně v mezích normálu, na stanicích Jablonné v Podještědí, Milešovka, Nová Ves v Horách, Česká Lípa, Ústí nad Labem-Vaňov a Doksy byl leden teplotně nadnormální a na stanicích Teplice, Žatec a Doksany byl silně nadnormální.

Počet dnů s celodenním mrazem (ledových dnů) byl nejvyšší na stanicích Klínovec (27) a Bedřichov (18), na stanicích Doksany a Děčín se celodenní mráz nevyskytl vůbec. Například v Kopistech a Ústí n.L.-Vaňově se vyskytly 3 ledové dny, v Ústí n.L.-Kočkově 6, ve Varnsdorfu, Liberci a Hejnici 8, na Měděnci a Milešovce 14 a v Bedřichově 18.


Graf průběhu průměrných denních teplot v lednu na vybraných šesti horských i níže položených stanicích Ústeckého i Libereckého kraje

Měsíční úhrny srážek se značně lišily mezi jihozápadem a severovýchodem. Nejméně srážek napadlo na jihu a jihozápadě, Strojetice naměřily 16 mm, Žatec a Louny 25 mm. Nejvíce napadlo na horách a na severovýchodě, Harrachov naměřil 297 mm, Desná-Souš 255 mm, Klíny 228 mm, Bedřichov 210 mm. Ze stanic, které mají k dispozici srážkové normály za období 1961-1990, naměřila stanice Nová Ves v Horách 91% normálu a Milešovka 116% normálu, stanice Český Jiřetín naměřila 299% normálu, tedy prakticky třikrát tolik, co normálně v lednu napadne. Podle používané klasifikace jsou lednové srážky mimořádně nadnormální, když napadne více než 230% lednového srážkového normálu, podle toho byl leden mimořádně nadnormální na 15 stanicích, jejichž údaje jsou k dispozici. Jen asi na pěti stanicích byl leden srážkově v mezích normálu nebo "jen" nadnormální, na zbývajících 24 stanicích byl srážkově silně nadnormální (160 až 230 % normálu).

Lednové měsíční sumy slunečního svitu dosáhly od 36 do 70 hodin. Nejvíce svítilo Slunce na jihozápadě, na stanicích Tušimice, Smolnice a Strojetice bylo naměřeno 70 hodin slunečního svitu. Nejméně slunečního svitu bylo zjištěno na severovýchodě, Bedřichov 36 hodin, Hejnice 38 hodin a Varnsdorf 42 hodin. Na stanicích, na kterých je k dispozici normál z let 1961-1990, bylo naměřeno 111 až 222 procent normálu. V následující tabulce jsou procenta normálu z pěti stanic Ústeckého a Libereckého kraje.

Stanice Sluneční svit leden 2012 Procenta normálu
Milešovka 65,4 111 %
Liberec 47,5 132 %
Česká Lípa 45,6 174 %
Doksany 64,5 207 %
Žatec 67,8 222 %

Z tabulky je vidět, že největší překročení normálního slunečního svitu bylo zaznamenáno v nízko položené části Ústeckého kraje. Což je způsobeno nejen tím, že při převládajícím cyklonálním počasí letos v lednu se tam projevoval srážkový stín Krušných hor, ale také tím, že hodnoty klimatického normálu jsou v těchto oblastech naopak nízké z důvodu obvykle převažujících inverzí, které letos v lednu chyběly. Na stanicích s delší pozorovací řadou můžeme konstatovat, že na Milešovce je letošní leden ve slunečním svitu na 37. místě z 88 dosavadních lednů, ze kterých jsou údaje, v Liberci je na 27. místě z 67 a v Doksanech na druhém místě z 61 dosavadních měření, hned po roce 1954.


Denní sumy slunečního svitu na vybraných stanicích Ústeckého a Libereckého kraje

Největší denní suma globálního záření byla naměřena na stanici Ústí nad Labem - Kočkov dne 31. 1. 2012, a to 7,27 MJ/m2, nejnižší denní suma globálního záření byla zjištěna na téže stanici dne 5. 1., a to 0,54 MJ/m2.


Denní sumy slunečního svitu a globálního záření na stanicích, ze kterých jsou k dispozici údaje o globálním záření

-pj-


Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 2−1:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.