logo

Měření znečištění ovzduší měřicím vozem v Josefově Dole
22. 2. 2011 – 23. 11. 2011

Z naměřených dat vyplývá, že v Josefově Dole nedochází k překračování imisního limitu SO2 pro ochranu zdraví lidí (1 hodinový tak i 24 hodinový), o ročním imisním limitu pro ochranu ekosystémů se dá také předpokládat, že by nebyl překročen. Jak je patrné z obrázku průběhu denních koncentrací SO2, jsou v Josefově Dole koncentrace na úrovni měst, což je nejspíše způsobeno lokálním vytápěním.


Opačná situace je ve znečištění NO2, které je ve městech ovlivněno dopravou, jak je vidět na dalším grafu. Ani v tomto případě nedošlo k překročení imisního limitu pro ochranu zdraví (1 hodinový) a o ročním imisním limitu se také dá předpokládat, že by nebyl překročen.


U znečištění ovzduší PM10 je situace podobná jako u SO2 s tím rozdílem, že obecně nejsou velké rozdíly mezi naměřenými hodnotami ve městech a na venkově. V Josefově Dole byla překročena hodnota pro 24 hodinový imisní limit na ochranu zdraví lidí 19 krát. Za celý rok je povoleno 35 překročení. V tomto případě s absencí měření v nejexponovanějších měsících se dá předpokládat, že by imisní limit byl překročen. U ročního imisního limitu na ochranu zdraví lidí se dá předpokládat, že by k jeho překročení nedošlo.


U ozónu došlo k překročení imisního limitu pro ochranu zdraví (maximální denní 8 hodinový průměr) 17 krát a za rok je povoleno 25 krát v průměru za tři roky. V tomto případě se dá předpokládat, že by došlo k překročení imisního limitu.

Z dalších látek, u kterých se dá předpokládat, že nedojde k překročení imisního limitu pro ochranu zdraví, je benzen (roční průměr) a oxid uhelnatý (maximální denní 8 hodinový průměr). K překročení imisního limitu pro ochranu ekosystémů u NOx (roční průměr) by také nedošlo.

-th-


Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 5−0:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.