logo

Průměrná srpnová teplota na stanicích Ústeckého a Libereckého kraje

Teploty v Ústeckém a Libereckém kraji v měsíci srpnu navazovaly na chladnější červenec, v první polovině měsíce bylo spíše chladněji kromě několika teplejších dnů, nejvýraznější pak byl tropický týden od 22.8. do 26.8. s dosažením řady teplotních rekordů, a posléze výrazné ochlazení od 27. srpna. Následující informace pocházejí z operativně dostupných nerevidovaných dat.

Průměrná měsíční teplota v srpnu byla v Ústeckém kraji nejvyšší na stanici Doksany, a to 19,2 °C, stanice Teplice naměřila 18,9 °C a na stanicích Louny a Ústí nad Labem-Vaňov byla průměrná srpnová teplota 18,7 °C. Nejchladnější v Ústeckém kraji byly horské stanice - Měděnec 15,3 °C, Nová Ves v Horách 15,8 °C a Milešovka 15,9 °C, a stanice Klínovec v těsné blízkosti za hranicí Ústeckého kraje naměřila průměrnou teplotu 12,4 °C.

V Libereckém kraji byla v srpnu nejteplejší stanice Doksy, s průměrnou měsíční teplotou 18,0 °C, stanice Holenice a Česká Lípa naměřily 17,9 °C. Nejchladnější v Libereckém kraji byly opět horské stanice, a to Jizerka s průměrnou měsíční teplotou 13,4 °C, Desná-Souš s 14,7 °C a Bedřichov s 14,8 °C. K tomu však je nutno připomenout, že v Libereckém kraji se nacházejí i výrazně vyšší polohy, kde aktuální údaje o teplotě nejsou k dispozici a dá se předpokládat, že tam mohlo být i chladněji.

Průběh denních průměrných teplot v měsíci srpnu je na obrázku. Pozor, tento obrázek není určen pro důkladné zkoumání detailního průběhu teplot na jednotlivých stanicích, ale jen pro všeobecnou představu, jak průměrné teploty na souboru severočeských stanic zhruba probíhaly. Mnohdy se jednotlivé křivky překrývají a někdy se opakují i jejich barvy, ale všeobecná představa o průběhu teplot ze z grafu získat dá.

A jak to vypadá s odchylkami průměrných srpnových teplot od normálu? Teplotní normál za období 1961-1990 je momentálně k dispozici ze 12 stanic, z toho na 8 stanicích jsou údaje ze všech 30 let tohoto období. Letošní průměrnou teplotu a odchylku od normálu najdete v následující tabulce.

StanicePrůměrná
teplota
Odchylka
od normálu
Doksany 19,2 °C+1,8 °C
Žatec 18,1 °C+0,2 °C
Doksy 18,0 °C+1,5 °C
Liberec 17,4 +1,6
Jablonné
v Podještědí
15,7 °C +1,5 °C
Milešovka 15,9 °C +1,8 °C
Nová Ves
v Horách
15,8 °C+1,6 °C
Bedřichov 14,8 °C +1,5 °C
Ústí n.L.-Vaňov *18,7 °C +0,7 °C
Varnsdorf *17,2 °C +1,2 °C
Teplice *18,6 °C +1,2 °C
Česká Lípa *17,8 °C +1,3 °C

* - na stanicích označených hvězdičkou není teplotní normál vypočten z kompletní třicetileté řady

Je vidět, že na všech uvedených stanicích je odchylka od nomálu kladná, tedy že na nich byl srpen teplejší, než průměrně v období 1961-1990. V tabulce je vidět, že odchylka na stanici Žatec se poněkud odchyluje od ostatních stanic. Zda jde o chybu nebo o meteorologickou realitu, to se pravděpodobně ukáže po revizi naměřených údajů. Jinak tabulka v podstatě potvrzuje již publikované údaje, že měsíc srpen byl teplotně slabě nadnormální.

-pj-Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 3+4:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.