logo

Vývoj koncentrací ozónu z hlediska ochrany zdraví lidí


Mapa stanic s měřením O3 k 31.12.2010

Koncentrace přízemního ozonu zpravidla roste se vzrůstající nadmořskou výškou, což je zde viditelné na hodnotách počtu překročení cílového imisního limitu v průměru za 3 roky u horských stanic Přebuz, Souš, Rudolice v Horách a Sněžník. Dále také vzrůstá s teplotou a slunečním zářením což dokumentují grafy níže. Poklesy hodnot 26. maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace a překročení cílového imisního limitu v jednotlivých letech jsou pravděpodobně způsobeny mírným snížením maximálních teplot a také mírným snížením koncentrací prekurzorů ozonu. Nižší koncentrace v aglomeracích jsou způsobeny také dopravou kde dochází k odbourávání ozonu chemickou reakcí s oxidem dusnatým (NO).1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový klouzavý průměr se přiřadí ke dni ve kterém končí, tj. první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu 16:00 do 24:00 hodin.
2) Cílový imisní limit nesmí být překročen ve více než 25ti dnech za kalendářní rok, zprůměrováno za tři kalendářní roky.
3) Nejpozději do 31.12.2009 se dosáhne cílových imisních limitů. Prvním rokem ve kterém budou zjištěné úrovně znečištění ovzduší ozonem použity pro ověření plnění cílových imisních limitů v průběhu následujících tří nebo pěti kalendářních let, bude rok 2010.26. maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace za rok


Počet překročení cílového imisního limitu v průměru za 3 roky


Průběžný graf 8hod. klouzavé koncentrace O3 a slunečního záření GLRD na vybraných stanicích (TV – cílový imisní limit)


-th-


Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 8−7:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.