logo

Informační seminář na téma „Coaching pro dotace“

Zpět na Cíl 3 Zurück zum Ziel 3

                

20. července 2011 proběhl v Drážďanech v konferenčním sále Dotační a rozvojové banky SAB seminář na téma „Coaching pro dotace“, pořádaný pro  všechny účastníky nově schválených projektů v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3. V našem případě jde o projekt „Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji“.

Na semináři byli účastníci dvoujazyčně informováni o postupných krocích projektu a o všech problémech, které mohou nastat hlavně při výběrových řízeních, vyhodnocení projektu a výdajů. Většinu zúčastněných zajímaly požadavky na žádost o platbu a varianty vyplácení a to souvislosti s kontrolou projektů (ať již orgány v rámci Cíl 3 nebo Auditním orgánem). Velký důraz byl kladen na publicitu projektu.

-hp-

    
Za SAB Yvonne Schőnlein a Andreas Hornig

    
Za CRR Praha Eva Hrstková a Daniela Husovská


Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.

Diskuse je ve zkušebním režimu, podněty či případné chyby oznamujte prosím na tuto adresu.

jméno:
email:
(nepovinné)

text:spočítejte 3+4:
(výsledek zapište slovy bez diakritiky)

 


Zatím 0 komentářů.