logo

Sanace retenční nádrže Klíšského potoka

Podnik Povodí Ohře v současnosti provádí sanaci retenční a sedimentační nádrže Klíšského potoka. Nádrž se nachází v prostoru mezi Městským stadionem a Vinařskou ulicí (mapa) v místech před zatrubněním Klíšského potoka. Slouží k vyrovnávání průtoků a zachycování plavenin. O jejich množství si lze udělat představu z přiložených fotografií. Od roku 2002, kdy byla nádrž naposledy čištěna dosahuje jejich mocnost místy až dva metry. Zanesená retenční nádrž může zhoršovat odtokové poměry při zvýšených stavech vody, jako např. 12. 8. 2010 (video zde a zde).

-vf-