logo

Hydrorekultivace v Dolní Lužici

Největším realizovaným vodohospodářským projektem v širším okolí našeho regionu je sanace a rekultivace povrchových dolů v prostoru mezi Drážďanami a Cottbusem, na hranici spolkových zemí Sasko a Braniborsko (mapa). Povrchové hnědouhelné doly Lužické pánve jsou z velké části sanovány hydrorekultivacemi. Projekt obnáší vznik 23 jezer (Wasserwirtschaftl_Planungskonzept_Lausitz_web.pdf) spojených navzájem kanály s plavebními komorami a napojený Sprévou na oblast Berlínských jezer a Labe. Hlavními zdroji vody jsou Spréva a Schwarze Elster. Prvním kanálem, uvedeným do provozu byl v roce 2003 Barbara Kanal. V roce 2006 následovaly Sonoer a Rosendorfer Kanal. Aktuální zatopená plocha činí 7 749 ha s celkovým objemem vody 1 229 milionů m3. Cílový stav činí 13 178 ha v roce 2017. Pro představu jde o cca pětinásobek rozlohy přehrady Orlík. K největším jezerům patří Senftenberger See a Seydlitzer See s cílovou plochou cca 1 300 ha (srovnatelné s plochou Nechranické přehrady). Rekultivační práce realizuje společnost Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesselschaft mbH se sídlem v Senftenbergu. Celková plocha rekultivací činí cca 100 000 ha. Projekt počítá se vznikem zřejmě největšího evropského cyklo a in-line areálu, plovoucích městeček, marin a přístavu pro hydroplány. Již nyní se stává vyhledávanou rekreačně - sportovní oblastí s 84 km in-line stezek.

-vf-