logo

Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji

Zpět na Cíl 3 Zurück zum Ziel 3

                

V rámci programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 startuje 1. srpna 2011 projekt „Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji.“

Oblast bývalého „Černého trojúhelníku“ (Mostecko společně s několika dalšími okresy severních Čech, část Dolního Slezska a Saska) byla poznamenána dobýváním hnědého uhlí, což vedlo dříve k silnému znečištění ovzduší zejména SO2 a prachem. V prachu jsou rizikové pro zdraví hlavně částice do velikosti 1 mikrometru (PM1) a ultrajemné částice (UJČ). Velikost vlivu znečistění ovzduší na zdraví v daném regionu nelze odhadnout. Není možné ani doporučit limity a preventivní opatření, pokud nebude k dispozici měření částic PM1 a UJČ a vyšetření vlivu na zdraví za dostatečně dlouhé období. Předpokladem společných konceptů na ochranu přírody a životního prostředí je použití shodných měřicích a analytických metod.

Přínosem projektu je podpora dlouhodobého vývoje přeshraničních strategií k ochraně životního prostředí (zejména redukce UJČ) a zlepšení/udržení kvality zdraví a života v zájmových regionech.

    

-hp-