logo

Není to jen ptakopysk, co udiví u protinožců

Účastníci XXV. IUGG General Assembly, konaného 28. června až 7. července 2011 v Melbourne, mohli při notné dávce štěstí pozorovat velmi vzácný úkaz oikograficky (z latinského oikos - dům) vzniklého oblaku. Vrchol přes 297 m vysoké budovy Eureka Tower vyvolal v závětří vzestupný pohyb, ve kterém docházelo k adiabatickému ochlazení vzduchu. Pokud je vzduch blízký stavu nasycení, může dojít ke kondenzaci vodní páry a vzniku oblaku. V tomto případě oblak kopíruje složitou (vláknitou) strukturu proudění ovlivněnou členitostí stavby. Doba trvání tohoto jevu je závislá na momentálním stavu atmosféry, ale také na okamžité vzájemné orientaci stavby a směru a rychlosti proudění. Podívaná trvala jen asi 3 minuty, ale vede nás k oprávnění konstatovat, že v Melbourne postavili ne mrakodrap, nýbrž mrakotvor.

-hej-
-mn-