logo

Pravděpodobný výskyt tornáda ve Lbíně

Výrazné škody na budově stodoly ve Lbíně u Teplic (souřadnice 50°37' a 13°52') při bouřce dne 26.5.2011 cca ve 20:25 byly pravděpodobně způsobeny tornádem resp. jeho dotykem se zemí v místě události Síla tornáda se dá odhadovat na tzv. Fujitově stupnici na F1 až F2. Doba trvání jevu nebyla delší než cca 2 minuty.

Výrazná destrukce je omezena zejména na budovu stodoly (viz fotografie a číslo 1 na mapě). V okolí (do 100 metrů) bylo poškozeno několik starších lip a drobně střechy domů, pár stromů bylo ulomeno cca 300 metrů směrem na V (viz fotografie). Trosky střechy (trámy a plechy) byly poházeny po louce v délce cca 300metrů (na mapě červeně označeno), ale části plechové střechy byly nalezeny až v Úpořinách (číslo 2 na mapě) cca 2km severovýchodě a především za prudkým kopcem, protože Lbín leží v poměrně zaříznutém údolí řeky Bíliny. Tzn. trosky střechy musely zdolat minimálně 100metrů vertikálně, místo události je cca 180m n.m.. Přesto stopa na zemském povrchu chyběla a také další indicie ukazující jednoznačně na tornádo chybí, navíc vše bylo dokumentováno týden po události. Nedá se tedy ani úplně vyloučit výskyt silné gust fronty. Připojuji ještě fotografie z radaru a kamery na Kočkově, která sice přímo místo nezabírá, ale těsně za pravým okrajem fotografií se Lbín nachází.

Shodou okolností jsem se nacházel ve stejném čase na J okraji Teplic (na mapě číslo 3) cca 2-3km od místa události. Bouřka byla opticky velmi zajímavá, v danou chvíli jsem se pohyboval vozidlem na opačnou stranu od Lbína a z mého místa na tuto stranu nebylo vidět. Nárazy větru se v době přechodu bouřky (cca 20:22) mohly pohybovat kolem 25 m/s. Z přibližně stejného místa pozorovali údajní svědci z místního sídliště (lepší výhled) vír nad uvedenou oblastí. Svědci z místa události své zážitky omezují na oblaka prachu, někteří viděli ve vzduchu odlétající trosky pryč. Hlášení na HZS bylo ve 20:28, což zhruba potvrzuje i čas výskytu.

Přívítám Vaše komentáře a svědectví, která pomohou blíže objasnit uvedené jevy a škody, na radek.tomsu@chmi.cz.

-rt-