logo

Příprava na zimu

Dne 20. 6. 2011 jsme společně s kolegy Janem Jirákem a Šimonem Berchou z oddělení hydrologického výzkumu provedli obhlídku terénu v Krušných horách za účelem instalace automatických sněhoměrných polštářů. Na povodích v působnosti naší pobočky budou instalovány a v zimě 2012 by měly začít měřit dva automatické sněhoměrné polštáře typ Sommer. Jeden z polštářů by měl být umístěn na východních svazích Krušných hor na pomezí rozvodí Bíliny a Ohře. Uvažuje se o lokalitách v okolí Dlouhé Louky u Lomu, Záhoří, Bernova, Mezihoří až po Horu Svaté Kateřiny. Druhý polštář by měl být instalován někde v oblasti západních Krušných hor v okolí Přebuze, Kraslic v pramenné oblasti Svatavy a Rolavy. Při naší obhlídce jsme se snažili námi vytipované lokality obhlídnout a zhodnotit jejich vhodnost pro umístění sněhových polštářů dle stanovených požadavků.

-rk-


Takto vypadá tlakový polštář typ SOMMER, zde na stanici Herálec


Uvažovaná lokalita pro instalaci sněhoměrného polštáře v obci Přebuz


Uvažovaná lokalita pro umístění sněhoměrného polštáře v obci Zákoutí


Uvažovaná lokalita pro umístění automatického sněhoměrného polštáře u obce Mezihoří