logo

Přesun klimatologické stanice

Dne 10. 6. 2011 byla přestěhována manuální klimatologická stanice v Děčíně a zaškolena nová pozorovatelka.

- gv-