logo

Testování a zavádění novinek do metody stanovení PAH

V současné době probíhá v laboratoři plynové chromatografie testování nové chromatografické kolony, která by lépe dělila některé polyaromatické uhlovodíky a tak usnadnila a zpřesnila vyhodnocování. Testuje se kolona EUPAH (20 m x 0.18 mm x 0.14 µm). Testy vyžadují i některé úpravy používané metody, ale výsledky za to stojí.

-in-
-hp-


Dělení Benz[a]anthracenu, Chrysenu D12 a Chrysenu na staré koloně DB-5 MS (30 m x 0.25 mm x 0.25 µm).


Dělení Benz[a]anthracenu, Chrysenu D12 a Chrysenu na nové koloně DB-EUPAH (20 m x 0.18 mm x 0.14 µm). Jednotlivé píky jsou snadno rozlišitelné.


Dělení dvou problematických skupin na staré koloně DB-5 MS (30 m x 0.25 mm x 0.25 µm)


Dělení těchto dvou problematických skupin na nové koloně DB-EUPAH (20 m x 0.18 mm x 0.14 µm). I tady je vidět zcela zřetelný rozdíl.