logo

Měření minim na hraničních tocích

Dne 6. 6. 2011 bylo provedeno společné měření na Lužické Nise společně s kolegy z Polska a Německa. Tato měření se konají pravidelně několikrát do roka V Hrádku nad Nisou, v Německu v Hartau a v Polsku v Porajówě.

Naměřili jsme tyto hodnoty:
V Hrádku nad Nisou za stavu 23 cm byl průtok 2,31 m3/s,
v Hartau při stavu 35 cm byl průtok 2,33 m3/s,
a v Porajówě za stavu 32 cm bylo naměřeno 2,33 m3/s.

-ip-
-jk-