logo

Nová klimatizační jednotka

V laboratoři ČHMÚ pro stanovení polyaromatických uhlovodíků ve venkovním ovzduší dosloužila klimatizační jednotka. A jak je u technických vymožeností zvykem, nová je výkonnější a menší.

-hp-


Laboratoř připravená na změnu.


Původní podokenní jednotka.


Technici v akci.


Nová nástěnná jednotka. Snad bude nejen krásná, ale i spolehlivá.