logo

Česko-polská spolupráce na hraničních tocích

Ve dnech 13. - 16. 6. 2011 v osadě Jizerka proběhlo pracovní jednání skupiny pro spolupráci v hydrologii, hydrogeologii a povodňové ochraně na hraničních vodách mezi Českou republikou a Polskou republikou. Pro účastníky byla připravena odborná exkurze zajištěná pracovníky ČHMÚ pobočky v Ústí nad Labem a oddělení hydrologického výzkumu v Jablonci. V rámci exkurse navštívili účastníci mimo jiné i meteorologickou stanici Jizerka a Desná-Souš a hydrologickou stanici na Bílé Smědé. Zajímavostí byla i prohlídka drah po aktivních zemních lavinách (tzv. mury), které se po mnoha letech opět vyskytly na severních svazích Smědavské hory.

-jš-


Meteorologická stanice Jizerka


Odborný výklad u soušské přehradní nádrže


Hydrologická stanice, experimentální povodí Bílá Smědá


Mury na severním svahu Smědavské hory