logo

Vyhodnocení měření na Bílém Potoce ze dne 25. 5. 2011

Pomocí ADCP bylo 25. 5. 2011 naměřeno při stavu 11 cm 0,266 m3/s a pomocí vrtule 0,252 m3/s při stejném stavu. Rozdíl v naměřených hodnotách činí cca 5%.

Princip měření pomocí vrtule spočívá v měření otáček vrtule, ze kterých se vypočítá rychlost proudění podle lineární rovnice v = α + βn, kde α a β jsou parametry vrtule, n jsou otáčky vrtule za jednotku času.

Princip měření průtoků pomocí ADCP ( Acoustics Doppler Current Profiler) spočívá v měření rychlosti a tím i průtoku vody pomocí Dopplerova principu. Ultrazvuk je přístrojem vysílán a přijímán a ze změny frekvence přijatého signálu je vypočítána rychlost proudění.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že ADCP je možno měřit cca od hloubky až 20 cm, bylo měření vrtulí a měření ADCP provedeno v různých profilech s různou hloubkou a tvarem koryta.

-jk-
-ip-Znázorňuje tvar profilu a rychlosti v jednotlivých bodech ve svislicích a výsledky parametrů profilu


Znázorňuje výstup z programu Agila pro vyhodnocení ADCP, rychlosti a hloubky v měřeném profilu