logo

Vyhodnocení PM10 dle imisních limitů 2000 - 2011
(k 30. 4. 2011)

Po vyhodnocení zimní sezóny 2010/2011 jsme provedli srovnání posledních 10 let z hlediska koncentrací PM10 na jednotlivých stanicích ČHMÚ. Na mapě jsou vyznačeny všechny stanice pro měření čistoty ovzduší v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji.


V grafu je uveden počet překročení na vybraných stanicích za celé sledované období.


Pro přehlednost jsme do grafu s 36. hodnotou koncentrace PM10 vybrali jen poslední tři roky. Na vedlejší ose je zobrazeno, v kterém dni v roce došlo k překročení této hodnoty.


Pokud by Vás zajímaly podrobnější informace, klikněte prosím zde.

-th- -hp-