logo

Trojstranné měření na Lužické Nise

V pondělí 9. 5. 2011 se v jednom ze 157 trojmezí na světě, a to v povodí Lužické Nisy, uskutečnilo pravidelné společné měření českých, polských a německých hydrometrických skupin. V hraničních profilech Hrádek, Hartau a Porajów se společně měřil okamžitý průtok v Lužické Nise. Měření se provádělo jak klasickou metodou měření rychlostního pole pomocí hydrometrické vrtule, tak i modernější metodou ADCP, založenou na principu Dopplerova efektu. Výsledky měření při aktuálních nižších stavech ukázaly pro tuto část toku přetrvávající jev ztráty průtoku v podélném profilu, tedy záporný přírůstek z mezipovodí. Příčin může být několik např. vyšší evapotranspirace v důsledku vrcholné fáze vegetativního období, související vyšší odběry vody (i podzemní) pro zavlažování nebo i ztráta způsobená geologií podloží.

-js-


Měření průtoku hydrometrickou vrtulí


Honzíkové s lodičkami (měřící přístroj Stream Pro - metoda ADCP)