logo

I zavedené metody potřebují stále zdokonalovat

Od roku 2004 se v laboratořích OOČO ČHMÚ v Ústí nad Labem zpracovávají vzorky pro stanovení benzo(a)pyrenu a dalších polyaromatických uhlovodíků (PAH) ve venkovním ovzduší. Naše laboratoř zpracovává vzorky z 27 stanic umístěných po celé ČR. V současné době řešíme vliv ozonu na stabilitu vzorků během odběru a testujeme odlučovač ozonu (katalytická jednotka pro rozklad ozonu). Na testech se podílí prakticky všechny pracovnice laboratoří OOČO.

Na obrázcích vidíte vzorkovač PAH, odběrovou hlavu a vlastní odlučovač, který se vkládá do trasy vzorku před záchytný filtr.

-hp-


Vzorkovač PAH


Odběrová hlavice


Odlučovač ozonu