logo

Hodnocení zimy 2010/2011 na stanici Ústí nad Labem – Kočkov z hlediska výskytu souvislé sněhové pokrývky

Den se souvislou sněhovou pokrývkou hodnotíme jako den, ve kterém byla v termínu 07 hod. naměřena vrstva sněhu o výšce ≥ 1 cm.

V letošní zimě jsme na stanici Ústí n. L. – Kočkov zaznamenali první den s výskytem souvislé sněhové pokrývky 24. 11. 2010, přičemž průměrné datum výskytu prvního dne se souvislou sněhovou pokrývkou je 20. listopadu. Za období pravidelného pozorování na Kočkově, tj. od roku 1978, byl první den s výskytem souvislé sněhové pokrývky nejdříve zaznamenán v loňské zimě (2009/2010) a sice už 15. října 2009. Průměrně v zimním období pozorujeme na Kočkově 61 dní se souvislou sněhovou pokrývkou, v letošní zimě jsme takových dní zaznamenali 71. Nejvíce dní se souvislou sněhovou pokrývkou - 124 dní - bylo zaznamenáno v zimě 1995/1996. Letošní maximum výšky sněhové pokrývky 31 cm bylo naměřeno ve dnech 16. a 20. 12. 2010. Absolutně nejvyšší výška sněhové pokrývky byla na stanici Kočkov naměřena dne 15. 1. 1981: 40 cm.

Poznámka: za zimní období jsme zvolili a zpracovávali období říjen – březen.

-dr-