logo

Neodborná likvidace vrtů

Jak to dopadá, když se pokouší někdo neodborně zlikvidovat tlakový vrt je patrno z následujících obrázků. Tento příklad se stal při budování cyklostezky v Lovosicích, když někomu tento starý a nepoužívaný vrt překážel v jeho záměru. Asi po roce se pět metrů od zlikvidovaného vrtu objevil pramen tlakové vody s vydatností asi 2 litry za sekundu, který volně vyvěrá ze země.

-jd-