logo

Spolupráce hydrometeorologů a umělců

Na travnaté ploše před vchodem do pobočky ČHMÚ v Ústí nad Labem je od roku 2001 umístěno výtvarné dílo – kinetická plastika s názvem Vnitřní nalézá cestu ven a zpět, která je diplomovou prací Alexandra Peroutky, absolventa Fakulty užitého umění a designu (jak zněl tehdejší název školy) Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.


Toto dílo vzbuzuje u různých lidí odlišné reakce, což jsem si vysvětloval především jeho neobvyklostí. V loňském roce jsem vyfotografoval v parku německého univerzitního města Münsteru objekt, který sleduje podobnou uměleckou notu.


Vzhledem k tomu, že letos rozvíjíme s Fakultou uměleckého designu UJEP (tak zní název školy dnes) ještě významnější aktivity, věříme, že krok se světem nadále udržíme.

-hej-