logo

Mobilní měřicí vůz v Josefově Dole

Od 22. 2. 2011 měříme znečistění ovzduší v Josefově Dole. Je to typická obec s kombinovaným vytápěním, výsledky měření budou sloužit pro korekce při modelování znečistění ovzduší. Obecní úřad nám vyšel vstříc a tak nebyly problémy se zajištěním lokality, jen ten sníh kdyby již roztál.


Připravit k měření.


Upevnit stožár s meteorologickými čidly.


A na závěr to bude chtít trochu vycentrovat a měříme.

-hp-