logo

Jarní tělocvik horských toků

Za jasného, nesrážkového počasí s teplotami kolem 15 stupňů Celsia (na horách kolem 10 stupňů), lze na horských tocích pozorovat zajímavý jev. V nejvyšších partiích našich hor (zejména v Jizerských horách) je ještě poměrně dostatek sněhu, který v těchto jarních dnech pozvolna odtává, což se projevuje výrazným kolísáním vodních stavů v pravidelném rytmu podle denních teplot.

Hladina toku začne v odpoledních hodinách stoupat a kulminuje kolem půlnoci. V noci za jasného počasí teplota klesne k nule, nebo dokonce pod ni. Sníh přimrzne a ráno je hladina opět níže a až do poledne dál klesá.

Denní oscilace mohou být vcelku pravidelné. Každá další noční kulminace je o něco vyšší než ta předchozí, ale pak se trochu zkomplikuje. Někdy urychlí tání v noci zatažená obloha, vyšší vlhkost vzduchu, případně dojde sněhová zásoba.

Tento zajímavý jev lze pozorovat na stránkách HPPS, například na horním toku Jizery a Smědé.
-jp-