logo

SLUNEČNÍ HODINY, KTERÉ UKAZUJÍ V NOCI, HODINY S VODOTRYSKEM A HODINY, KTERÉ SE DAJÍ SNÍST

To všechno přinesla soutěž o nejlepší návrh plánovaného solárního chronometru na pobočce. Dort byl výtečný, stejně jako vítězný projekt Ondřeje Šimona, studenta FUD (na posteru zcela vpravo).-hej-