logo

Vyhodnocení návštevnické ankety o nejhezčí sluneční hodiny

Návštěvníci dne otevřených dveří se letos mohli zúčastnit ankety o nejhezčí návrh slunečních hodin. Stejně jako odborná porota vyhodnotili jako nejlepší návrh BcA. Ondřeje Šimona - získal od nich 22,5 hlasu z celkem 54 odevzdaných. Autor návrhu od nás dostane cenu návštěvníků - publikaci Dějiny meteorologie. Z hlasovacích lístků byla dále vylosována návštěvnice Petra Hrachová z Ústí nad Labem, která od nás získá hodnotnou publikaci Atlas podnebí Česka. Pro zajímavost, její hlas nepřipadl vítězi ankety, ale návrhu, který vytvořil BcA. Jiří Krejčí.

-rt-