logo

Smog - signál upozornění 13.3.2011

V neděli 13.3.2011 ve 21:55 byl pro Ústecký kraj vyhlášen signál upozornění na možnost výskytu smogové situace.
Průměrné 24hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překročily zvláštní imisní limit pro upozornění na stanicích Lom a Most.
Vzestup koncentrací je důsledkem mírně nepříznivých rozptylových podmínek, teplotní inverze a zároveň také dlouhotrvajícího sucha.

-mn-