logo

Stěhování měřicího vozu

Měřicí vůz pro sledování kvality venkovního ovzduší byl dva roky umístěn v Lounech. Oblast je již z hlediska znečistění ovzduší dostatečně popsaná, a proto bude kontejner přestěhován do Josefova Dolu, typické plynofikované obce. A jak vypadá takové naložení kontejneru?Kontejner je třeba naložit na tahač.


Předtím se však musí zajistit veškeré zařízení.


Uvolnit podpěry, uklidit žebřík a jedem. A převoz na novou lokalitu? Uvidíte za 1 – 2 týdny.

-hp-