logo

Pracovní setkání INCA

Ve dnech 10. - 11. 2. 2011 se pod vedením Ing. L. Březkové z brněnské pobočky uskutečnilo pracovní setkání mezinárodního projektu INCA - CE (Integrated nowcasting system for Central Europa). Setkání se účastnili i pracovníci hydroprognozních pracovišť ostravské a ústecké pobočky a za dispečing Povodí Ohře Ing. M. Tanajewski. Informace o projektu INCA - CE je možno získat na webu: http://www.inca-ce.eu/.

-vf-