logo

Razantní vzestup teploty vzduchu

Jak je názorně vidět na přiložených obrázcích za cca 5 h vystoupila teplota vzduchu na stanici Bedřichov o celých 18,8 °C (z -20,5 °C v 6:40 h na -1,7 °C v 11:50 h). Za jednu hodinu (od 7:40 do 8:40 h) se na stanici oteplilo o 11,5 °C (z -19,5 na -8,0 °C).Aktuální údaje o počasí – grafy: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/PR/grafy/grafy-ams-lnk.htm

-dr-