logo

14.2.2011 – návštěva v Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Dne 14.2.2011 se RNDr. Libor Hejkrlík, CSc.a Ing. Lenka Hájková z ústecké pobočky ČHMÚ spolu s kolegy z brněnské pobočky ČHMÚ RNDr. Petrem Štěpánkem, Ph.D. a Mgr. Pavlem Zahradníčkem, Ph.D. zúčastnili v Drážďanech v sídle Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie jednání o připravovaném projektu „INTERKLIM – Saxon–Czech Climate cooperation“. Hlavním tématem projektu je česko-saská spolupráce při řešení problematiky klimatické změny. Projekt je navrhován v rámci programu Ziel 3/Cíl 3, což je Program na podporu přeshraniční spolupráce v období 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

-dr-


Prezídium LfULG sídlí v části zámku Pillnitz vzdáleného 13 km proti proudu Labe od Drážďan. I tam mívají pěkné povodně...


-lh-