logo

Ledové jevy

Vzhledem k přetrvávajícímu mrazivému počasí dochází na některých tocích opět k tvorbě ledových jevů.

Černý potok - tok Černá voda - dnový led, který je charakteristický pro rychle tekoucí toky se tvoří na prazích a nerovnostech dna.

Kryštofovy Hamry – tok Přísečnice-ip-