logo

Mrazové kotliny a ledové jevy v Českém Švýcarsku

Oteplení v první polovině letošního února dalo vyniknout fenoménu mrazových kotlin v regionu Českého Švýcarska. Tento jev podpořil častý výskyt inverzního zvrstvení teplot a slabé proudění vzduchu. Zatímco v otevřených, či výše položených partiích Národního parku České Švýcarsko se teploty pohybovaly až k 6 °C a u rostlinstva bylo možno pozorovat nástup jarního aspektu, o několik desítek až stovek metrů dále, na dně pískovcových roklin a soutěsek, byly teploty nižší než -2 °C. Výška sněhu místy překračovala 50 cm a bylo možno zaznamenat řadu ledových jevů.

-vf-


Partie národního parku s relativně vyšší teplotou vzduchu
Mráz na dně Hlubokého Dolu a v okolí České silnice