logo

Nový certifikovaný materiál (CRM) pro stanovení polyaromatických uhlovodíků (PAH) ve venkovním ovzduší

Od července 2003 se v laboratoři ČHMÚ ke kontrole zpracování vzorků ovzduší používá certifikovaný prach (Urban Dust 1649a). Institut pro referenční materiály a měření při EU již několik let pracuje na ERM (evropský referenční materiál) pro PAH. V prosinci 2010 byl tento ERM uveden na trh a od ledna 2011 je již i v naší laboratoři.

V současné době testujeme shodu CRM. Možnost dvojí kontroly nám zajistí ještě lepší kontrolu přípravy a vlastní analýzy vzorků PAH.

Obě používané CRM na PAH a nezbytná dokumentace
-hp-