logo

Instalace nového vodočtu v Benešově nad Ploučnicí

Z důvodu přesnějšího odčítání vodního stavu, jsme ve spolupráci s Povodím Ohře využili částečně zamrzlého koryta a nízkého stavu a připevnili jsme v LG stanici v Benešově druhý vodočet. Tento vodočet pomůže při odečtu vodních stavů za povodní.

-kk-