logo

Smog - signál upozornění 24.2.2011

V posledních 2 dnech docházelo za slabého proudění až bezvětří a při přízemní teplotní inverzi (v nočních a částečně i denních hodinách) k postupnému nárůstu koncentrací polétavého prachu. V noci na dnešek (23./24.2) byl v Mostě překročen zvláštní imisní limit (PM10, 24. hod. průměr), v nejbližších hodinách očekáváme jeho překročení i na dalších měřících místech na území Ústeckého kraje.

Upozorňujeme, že v nejbližších hodinách je možnost výskytu smogové situace pro znečištující látku suspendované částice PM10 a vyhlášení signálu regulace. Vyhlašujeme signál upozornění pro správní obvod obcí s rozšířenou působností Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Most, Roudnice nad Labem, Teplice a Ústí nad Labem. Platnost signálu je od 4,55 hodin dne 24.2.2011 do odvolání.“

Informace pro veřejnost: Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení zvláštního imisního limitu 100 mikrogramů/m3 pro vyhlášení signálu upozornění doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, nebot emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ (http://portal.chmi.cz).

-dt-