logo

Signál Upozornění (PM10) odvolán

S platností od soboty 5.2.2011, od 10 hod. byl odvolán signál Upozornění na možnost výskytu smogové situace.

Signál v rámci Smogového regulačního a varovného systému byl odvolán až dnes proto, že platná legislativa neumožňuje zrušit signály dříve než 24 hodin po poklesu koncentrací PM10 pod hodnotu zvláštního imisního limitu.

Aktuální údaje o koncentracích znečištujících látek na měřicích místech najdete na portálu ČHMÚ.

-mn-