logo

Imisní situace na severu se zlepšila

V první polovině noci se výraznějším způsobem zlepšila imisní situace v Ústeckém kraji, což se projevilo na krátkodobých (hodinových) průměrných koncentracích všech sledovaných škodlivin, včetně koncentrací prachových částic PM10. I na stanicích, kde je dosud klouzavý 24-hod. průměr koncentrací nad zvláštním imisním limitem pro signál Upozornění (k 6. hodině ranní Krupka a Lom u Mostu), jsou hodinové koncentrace pod tímto limitem (Krupka 40, Lom 35 mikrogramů/m3).

Signály v rámci Smogového regulačního a varovného systému jsou ale v případě PM10 vázány na 24-hod. průměrné koncentrace, které jsou konzervativní. Proto dosud nebylo splněno imisní kritérium pro odvolání signálu Upozornění. Ten může ČHMÚ zrušit až dalších 24 hodin po poklesu pod 100 mikrogramů na krychlový metr. Proto je už teď jasné, že Upozornění pro Ústecký kraj bude odvoláno nejdříve během soboty, a to i v případě, že bude celou dobu imisní situace dobrá.

Aktuální údaje o koncentracích znečištujících látek na měřicích místech najdete na portálu ČHMÚ.

-mn-