logo

Signál upozornění z 31.1.2011 zůstává v platnosti

I přes dílčí zlepšení jsou rozptylové podmínky nadále mírně nepříznivé.
Koncentrace suspendovaných částic polétavého pracho o velikosti do 10 mikrometrů (jak zní celý název zkracovaný jako PM10) sice klesly, ale na některých stanicích (v současné době Ústí nad Labem-město a Teplice) stále ještě překračují jejich 24-hod. průměry zvláštní imisní limit 100 mikrogramů na metr krychlový.
Proto zůstává v platnosti signál Upozornění pro území Ústeckého kraje, odvolán tak může být (v případě dalšího polesu koncentrací) nejdříve v pátek 4. února.
Aktuální údaje o koncentracích znečištujících látek na měřicích místech najdete na portálu ČHMÚ.

-mn-