logo

Zhoršená imisní situace 29. 12. 2010 – 2. 1. 2011

Na přelomu roků 2010 a 2011 se v ústeckém kraji vyskytla zhoršená imisní situace, byly překročeny zvláštní imisní limity pro frakci prašného aerosolu PM10.
Z toho důvodu byly vyhlášeny signály Upozornění a následně i Regulace.

-lj-


*LV - imisní limit


*LV - imisní limit