logo

Měření zvýšených průtoků

Po oteplení v minulém týdnu doprovázeném dešťovými srážkami došlo na všech tocích ke zvýšení průtoků. Na mnoha místech bylo dosaženo i stupňů povodňové aktivity. Měření těchto průtoků je nezbytné pro zpřesňování konzumpčních křivek průtoků ve stanicích. Měření pomocí ADCP umožňuje měření vyšších rychlostí resp. průtoků, které již klasickými metodami (např. hydrometrickou vrtulí) změřit nelze. Na obrázcích je dokumentováno měření ve stanici Trmice na Bílině dne 15.1. při kulminaci. Vodní stav 245 cm, vypočtený průtok 49 m3s-1.

-js-