logo

Ledové jevy na tocích

Mrazivé počasí posledních dní způsobuje vytváření ledových jevů na řekách. Tyto jevy je třeba stále sledovat, neboť mohou při vhodných podmínkách vést k ledovým povodním vznikajícím ucpáním koryta a následným vzdutím hladiny. V době mrazů se koryta mohou ucpat nápěchy kašovitého ledu či ledové tříště unášené proudící vodou. U prudčeji tekoucích řek často s kamenitým dnem se může v přechlazené vodě tvořit tzv. dnový led. Dnový led je tvořen krystalky ledu přichycenými ke dnu a vytvářejícími postupně houbovité chomáče, drobné ostrůvky či ledové prahy.

-jš-chod kašovitého ledu a ledové tříště ve stanici Hrádek n.N.


růst dnového ledu na měrném prahu na Jeřici ve stanic Chrastava