logo

Stěhování vzorkovače FH 95 SEQ

Na stanici v Radimovicích jsme 3. 12. 2010 vyměnili manuální vzorkovač pro vzorkování prašného aerosolu za vzorkovač FH 95SEQ, který je schopen sám měnit filtry pro 24 hodinový odběr prašného aerosolu ze zásobníku. Tím se zjednoduší obsluha vzorkovače a místo každodenní obsluhy stačí jednou za 14 dní vyměnit zásobník s filtry. Zároveň budeme moci díky přenosu sledovat, zda nedošlo k jeho poruše. Ne vždy je však ideální počasí.

-hp-Oba vzorkovače


Nezbytná příprava


Zajištění datového přenosu


Kontrola funkčnosti spojení s centrálou