logo

Smogová situace 3.12.2010 – 5.12.2010

Stav k 6.12.2010 6:00

V pátek 3.12.2010 v 15:20 (14:20 UTC) došlo k vyhlášení signálu upozornění a v 18:10 (17:10 UTC) k vyhlášení signálu regulace pro Ústecký kraj. Signál upozornění se vyhlašuje pro suspendované částice PM10 z důvodu překročení zvláštního imisního limitu 100 mikrogramů/m3. Signál regulace se vyhlašuje pro suspendované částice PM10 z důvodu překročení zvláštního imisního limitu 150 mikrogramů/m3. K překročení zvláštního imisního limitu došlo na většině stanic ČHMÚ v Ústeckém kraji.


Denní imisní limit pro ochranu zdraví (50 mikrogramů/m3) byl 9krát překročen v Tušimicích a na ostatních místech byl denní imisní limit překročen 6 až 7krát.-th-