logo

VYHLÁŠENÍ SIGNÁLU REGULACE

Vydáno: Pondělí, 6.12.2010 v 13:34 (12:34 UTC)
Pro kraj: Ústecký

Smogová situace nastala. Vyhlašujeme signál regulace. Platnost signálu je od výše uvedeného dne a hodiny vydání této informace do odvolání. Signál byl vyhlášen pro suspendované částice PM10 a platí pro kraj uvedený v záhlaví.

Informace pro veřejnost: Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení zvláštního imisního limitu 150 mikrogramů/m3 pro vyhlášení signálu regulace doporučuje omezit pobyt pod širým nebem. Dospělým osobám bez zdravotních potíží se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Žádáme řidiče automobilů aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ-Ústí n.L./KD