logo

Tvorba ledových jevů na tocích

Vzhledem k chladnému rázu počasí lze na tocích očekávat tvorbu ledových jevů, doprovázenou mírným vzestupem vodních hladin.

-jp-