logo

Smog - signál regulace 30.12.2010

Ve čtvrtek 30.12.2010 ve 20 hodin byl pro Ústecký kraj vyhlášen signál regulace.
Průměrné 24hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překročily zvláštní imisní limit pro tento signál na stanicích Teplice, Lom u Mostu a Krupka.
Vysoké hodnoty koncentrací jsou důsledkem nepříznivých rozptylových podmínek, které jsou způsobeny výraznou teplotní inverzí a slabým větrem.

-mn-