logo

Velmi vlhký rok 2010

Srážkou 3,2 mm dne 15. listopadu dosáhl srážkový úhrn na stanici Ústí n. L. – Kočkov od začátku roku 2010 hodnotu 872,6 mm, čímž překonal dosavadní rekordní celoroční (!) úhrn 870,5 mm z roku 1981. Vzhledem k odhadu množství vody, které spadne do konce roku, v průměru za předchozí období 1978-2009 asi 64 mm, očekáváme hodnotu nového ročního rekordu kolem 940 mm. V popředí obrázku je vytápěný srážkoměr MR3H s překlápěcím člunkem, který měří v současnosti, vpravo vzadu je jeho nástupce MRW500 s váhovým principem měření, jenž bude uveden do provozu v nejbližší době.

-lh-