logo

Účast na XVIII. Posterových dnech SAV v Bratislavě

Na XVIII. Posterových dnech, pořádaných Slovenskou akademií věd prezentovali zaměstnanci pobočky Ing. Lenka Hájková, Mgr. Jan Šrejber a Ing. Vladimír Fárek postery s fenologickou a hydrologickou tématikou. Kromě neformálního jednání s pracovníky SHMÚ, byly navázány kontakty s kolegy z České zemědělské univezity v Praze. S doc. Ing. R. Kodešovou, CSc. a RNDr. T. Zádorovou, Ph.D. byla zahájena a úspěšně rozpracována kooperace na programu KBŠ.

-vf-